Chính sách bảo hành khi mua hàng tại Máy may An Nhiên (Không áp dụng đối với sản phẩm cũ):

  • Sản phẩm còn trong thời hạn bảo hành
  • Sản phẩm bị hư hỏng do chất lượng linh kiện hay lỗi kỹ thuật trong quá trình sản xuất.
  • Sản phẩm còn nguyên dạng, số sê-ri trên sản phẩm không bị mất, bị thay đổi hay bị xóa không xác định được.